Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna9,70%.71434
.Redakcja0,52%.3864
.Rejestr zmian24,74%.182152
.Test0,75%.5525
.Dane Ogólne -test0,81%.5968
.Statystyka1,07%.7872
.Statut i Schemat Organizacyjny0,37%.2737
.Inne komórki0,27%.1980
.Poradnie0,54%.3975
.Aktualne0,01%.62
.Zakończone0,01%.62
.Oddziały Szpitala0,62%.4547
.Rada Społeczna0,64%.4701
.KRS0,13%.926
.Dokumenty1,03%.7603
.Wyszukiwarka0,07%.495
.Konta Pocztowe0,65%.4798
.Spis Telefonów0,68%.4996
.Artykuły biurowe0,01%.69
.Karta Praw Pacjenta0,57%.4196
.Plan Szpitala0,51%.3726
.Usługi gromadzenia, transportu i utylizacji odpadów szpitalnych0,03%.189
.MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO0,02%.170
.Dostawa świątecznych bonów towarowych0,01%.99
.Zakończone0,09%.642
.Przetarg ustny na zbycie środków trwałych0,35%.2565
.Remont Pawilonu Nr 120,02%.134
.Zakończon0,38%.2822
.Staże kierunkowe0,39%.2840
.CERTYFIKAT ISO 9001:20000,46%.3377
.Dostawa workow oraz sprzętu i artykułów med. jedn. uż.0,16%.1152
.Dostawa błon oraz odczynników RTG0,01%.45
.Ukośny podnośnik schodowy0,05%.355
.Usługi kompleksowego ubezpieczenia Szpitala0,01%.40
.Aktualne przetargi4,69%.34510
.KRAJOWY REJESTR SĄDOWY0,41%.3026
.Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne0,02%.180
.Przetargi - pliki0,01%.47
.Przetargi - pliki0,03%.216
.SPSNPCH-DAG-382-13/12 - USŁUGI W ZAKRESIE GROMADZENIA, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH I POKONSUMPCYJNYCH0,04%.298
.SPSNPCH-DAG-382-14/12 - DOSTAWA LEKÓW - POSTĘPOWANIE DODATKOWE0,04%.279
.CZĘŚCIOWY REMONT PAWILONÓW NR 14 i 150,06%.449
.SPSNPCH-DAG-382-17/12 - DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,06%.430
.Ranking Rzeczpospolitej - „ Bezpieczny Szpital” 20110,30%.2235
.Certyfikat HPH (Health Promoting Hospitals)0,36%.2681
.EuroCertyfikat 20110,29%.2113
.SPSNPCH-DAG-382-18/12 - KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD TECHNICZNY BUDYNKÓW0,08%.558
.STRUKTURA ORGANIZACYJNA0,32%.2327
.ORGANY SZPITALA0,27%.1954
.SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW0,27%.2020
.DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ0,26%.1909
.UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W SZPITALU0,26%.1907
.DOSTĘP DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP0,28%.2084
.STANOWIENIE AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH0,24%.1791
.STATUS PRAWNY0,28%.2056
.USTAWY I PRZEPISY0,25%.1812
.PROWADZONE REJESTRY0,24%.1735
.STATUT I SCHEMAT ORGANIZACYJNY0,29%.2132
.REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZPITALA0,36%.2659
.SPSNPCH-DAG-382-20/12 - DOSTAWA LASERA TERAPEUTYCZNEGO DO ZAKŁADU FIZJOTERAPII0,04%.317
.Kontrola zarządcza za 2011 rok0,11%.841
.397874 - 2012 - USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA0,05%.353
.SPSNPCH-DOE-382-22/12 - USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW0,06%.447
.SPSNPCH-DOE-382-26/12 - ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEJ POLEGAJĄCEJ NA DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA DLA N0,04%.329
.SPSNPCH-OZE-2301-01/12 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Ośrodka Wypoczynkowego zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109 - z przeznaczeniem na działalność turystyczno-wypoczy0,07%.508
.SPSNPCH-OZE-2301-02/12 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 8,44 m2, zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 103 z przeznaczeniem na bankomat0,06%.412
.SPSNPCH-DOE-382-27/12 - SUKCESYWNA DOSTAWA DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK0,04%.300
.SPSNPCH-DOE-382-24/12 - PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW I CZYSZCZENIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH SPSNPCH W MIĘDZYRZECZU0,05%.363
.SPSNPCH-DOE-4310-02/12 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW LEKARSKICH, PIELĘGNIARSKICH ORAZ SANITARIUSZY SZPITALNYCH I SALOWYCH0,07%.515
.SPSNPCH-DOE-382-28/12 - ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH NA POTRZEBY SPSNPCH W MIĘDZYRZECZU W 2013 R0,05%.376
.SPSNPCH-DOE-382-23/12 - DOSTAWA LEKÓW0,06%.412
.SPSNPCH-DOE-4310-03/12 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA OD 02.01.2013 DO 31.01.20140,06%.460
.SPSNPCH-2301-03/12 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/27 (kuchnia)0,07%.500
.SPSNPCH-DOE-382-25/12 - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ORAZ POŁOŻENIE WYKŁADZIN W PAWILONIE NR 140,07%.484
.SPSNPCH-DOE-382-22/12 - USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW0,05%.341
.SPSNPCH-DOE-382-29/12 - DOSTAWA PACZEK ŚWIĄTECZNYCH0,05%.343
.SPSNPCH-2301-01/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/27 (kuchnia).0,06%.458
.Kontrola zarządcza za 2012 rok0,07%.551
.SPSNPCH-DOE-382-01/13 - PRZEGLĄD TECHNICZNY I NAPRAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO0,05%.336
.SPSNPCH-DOE-382-02/13 - PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY PRZY REMONCIE PAWILONU NR 14 I 150,05%.358
.SPSNPCH-DOE-382-03/13 - DOSTAWA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH DO PAWILONU NR 14 I WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W PAWILONIE NR 150,06%.455
.SPSNPCH-DOE-382-04/13 - DOSTAWA LEKU VALPROLEK 3000,05%.344
.SPSNPCH-DOE-382-05/13 - USŁUGI ELEKTRYCZNE0,05%.376
.SPSNPCH-DOE-382-06/13 - DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,07%.479
.SPSNPCH-DOE-382-08/13 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU0,07%.481
.SPSNPCH-DOE-382-09/13 - DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DO ZAKŁADU FIZJOTERAPII0,07%.487
.SPSNPCH-DOE-382-10/13 - WYKONANIE PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SCHODÓW, TARASU ORAZ DOCIEPLENIA STROPODACHU W PAWILONIE NR 140,05%.375
.SPSNPCH-DOE-382-11/13 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ SERWEROWNI0,05%.392
.SPSNPCH-DOE-382-12/13 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO OBIEKTU SZPITALNEGO NR 90,05%.359
.SPSNPCH-DOE-382-13/13 - REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 16 (PARTER ODDZIAŁU SZPITALNEGO)0,07%.531
.SPSNPCH-OZE-2301-02/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń w budynku nr 300,06%.428
.SPSNPCH-DOE-382-14/13 - DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI0,05%.359
.SPSNPCH-DOE-382-15/13 - USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,05%.401
.SPSNPCH-DOE-4310-01/13 - USŁUGI MEDYCZNE LEKARSKIE PSYCHIATRYCZNE0,07%.492
.SPSNPCH-DOE-382-16/13 - USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,05%.375
.Informacje dla pacjenta0,06%.456
.SPSNPCH-DOE-382-17/13 - DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH0,06%.443
.SPSNPCH-OZE-2301-03/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń w budynku nr 300,06%.432
.SPSNPCH-DAR-4310-01/13 - USŁUGI MEDYCZNE LEKARSKIE PSYCHIATRYCZNE0,06%.443
.SPSNPCH-OZE-382-01/13 - USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,06%.454
.SPSNPCH-OZE-382-02/13 - WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH0,06%.419
.SPSNPCH-OZE-382-03/13 - DOSTAWA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH0,06%.425
.SPSNPCH-OZE-382-04/13 - DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH, BUDOWLANYCH I METALOWYCH0,06%.436
.SPSNPCH-OZE-382-05/13 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REMONT OBIEKTU SZPITALNEGO NR 110,07%.491
.SPSNPCH-DOE-382-18/13 - OBSŁUGA PRAWNA0,05%.355
. SPSNPCH-DOE-382-19/13 - PRZEBUDOWA UKŁADU POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU NR 15 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W MIĘDZYRZECZU0,07%.489
.STATUT I SCHEMAT ORGANIZACYJNY0,23%.1707
.SPSNPCH-DOE-382-20/2013 - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ I OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO0,11%.834
.SPSNPCH-OZE-2301-04/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony wygrodzonej części działki 34/122 o powierzchni 1500m2, na której znajduje się kort tenisowy.0,06%.409
.SPSNPCH-OZE-2301-05/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony kanalizacji teletechnicznej na działce nr 34/96.0,05%.401
.SPSNPCH-DOE-382-21/13 - USŁUGA WYKONANIA I MONTAŻU SZAF UBRANIOWYCH W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM NR 150,05%.335
.SPSNPCH-OZE-2301-06/13 - II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony wygrodzonej części działki 34/122 o powierzchni 1500m2, na której znajduje się kort tenisowy.0,06%.409
.SPSNPCH-DOE-382-22/13 - USŁUGA PRZYGOTOWANIA, GOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW DLA POTRZEB SZPITALA0,07%.494
.SPSNPCH-DOE-382-23/13 - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,05%.349
.REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH0,20%.1471
.SPSNPCH-DOE-382-25/13 - PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW, CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH0,06%.425
.SPSNPCH-DOE-382-24/13 - DOSTAWA LEKÓW, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, OPATRUNKÓW I ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI0,08%.583
.SPSNPCH-DOE-382-26/13 - SUKCESYWNA DOSTAWA DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK0,05%.373
.SPSNPCH-DOE-382-27/13 - DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH0,05%.362
.SPSNPCH-DOE-382-28/13 - DOSTAWA PACZEK ŚWIĄTECZNYCH0,04%.329
.SPSNPCH-DOE-382-29/13 - USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,05%.379
.SPSNPCH-DAR-4310-01/14 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW0,05%.399
.SPSNPCH-DAR-4310-02/14 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA0,05%.391
.Kontrola zarządcza za 2013 rok0,05%.397
.SPSNPCH-DOE-382-01/14 - REMONT PAWILONU NR 16 I BUDYNKU SERWEROWNI0,11%.829
.SPSNPCH-DOE-382-04/14 - ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA CAŁODOBOWEGO ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ SPSNPCH W MIĘDZYRZECZU CELEM STWORZENIA WARUNKÓW KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI I AKTYWIZACJI0,07%.500
.SPSNPCH-OZE-2301-01/14 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku nr 32(prosektorium)0,06%.405
.SPSNPCH-DOE-382-04/14 - USŁUGI ELEKTRYCZNE0,05%.376
.SPSNPCH-DOE-382-05/14 - USŁUGI CZYSZCZENIA PIECÓW I KOMINÓW0,06%.405
.SPSNPCH-OZE-2301-02/14 - drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku nr 32(prosektorium)0,05%.400
. SPSNPCH-OZE-382-01/14 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA0,07%.502
.SPSNPCH-OZE-382-02/14 - NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA SZPITALA0,06%.462
.SPSNPCH-OZE-2301-03/14 - trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku nr 32(prosektorium)0,06%.405
.SPSNPCH-DOE-382-08/14 - USŁUGI W ZAKRESIE GROMADZENIA, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH0,05%.378
.SPSNPCH-DOE-382-09/14 - USŁUGI POLIGRAFICZNE NA POTRZEBY SZPITALA0,05%.359
.SPSNPCH-DOE-382-07/14 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU NR 15 I 400,05%.339
.SPSNPCH-DOE-382-12/14 - DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,05%.336
.SPSNPCH-DOE-382-10/14 - DOSTAWA I MONTAŻ REDUNDANTNEGO SYSTEMU KLIMATYZACJI0,05%.334
.SPSNPCH-DOE-382-11/14 - DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU ALARMOWEGO ORAZ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU SERWEROWNI0,05%.401
.SPSNPCH-DOE-382-14/14 - USŁUGI W ZAKRESIE ZBIÓRKI I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH0,05%.363
.SPSNPCH-DOE-382-15/14 - USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,04%.331
.SPSNPCH-DOE-382-13/14 - DOSTAWA I MONTAŻ REDUNDANTNEGO SYSTEMU KLIMATYZACJI W BUDYNKU SERWEROWNI ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM KLIMATYZACJI W POMI0,04%.312
.SPSNPCH-DOE-382-16/14 - DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH0,05%.364
.Udostępnianie dokumentacji medycznej0,23%.1713
.SPSNPCH-DOE-382-18/14 - DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH, BUDOWLANYCH I METALOWYCH0,06%.437
.SPSNPCH-DOE-382-17/14 - UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 14.000.000 PLN0,08%.584
.SPSNPCH-DOE-382-19/14 - WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW SZPITALNYCH0,06%.435
.SPSNPCH-DOE-382-19/14 - REMONT POKRYCIA I KONSTRUKCJI DACHOWEJ W BUDYNKU NR 15 I 400,08%.562
.SPSNPCH-DOE-382-21/14 - MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ PAWILONU NR 9 WRAZ Z MONTAŻEM WINDY0,05%.371
.SPSNPCH-DOE-382-20/14 - OPRACOWANIE KONCEPCJI MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA SZPITALA0,05%.340
.SPSNPCH-DOE-382-22/14 - MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PAWILONU NR 9 WRAZ Z MONTAŻEM WINDY0,06%.435
.357078-2014-1 - USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W MIĘDZYRZECZU0,05%.336
.SPSNPCH-DOE-382-23/14 - USŁUGA PRZYGOTOWANIA, GOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW DLA POTRZEB SZPITALA W 2015 R .0,10%.764
.SPSNPCH-DOE-382-24/14 - MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY BOISKOWEJ DLA POTRZEB CAŁODOBOWEGO ODDZIAŁU PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,06%.416
.SPSNPCH-DAR-4310-03/14 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKA PSYCHIATRYCZNA, LECZENIE UZALEŻNIEŃ, REHABILITACJA LECZNICZA, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ORAZ WYKONYWANIE KONSULTA0,04%.290
.SPSNPCH-DOE-382-25/14 - DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH0,06%.471
.SPSNPCH-DOE-382-26/14 - USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,04%.317
.SPSNPCH-DAR-4310-04/14 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJA LECZNICZA W ZAKRESIE FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODPISÓW BADAŃ EEG DLA DZIECI I DORO0,04%.283
.Majątek0,14%.1029
.SPSNPCH-DAR-4310-05/14 W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW od 01.02.2015 do 31.01.20160,03%.241
.IZBA PRZYJĘĆ0,13%.922
.Aktualne0,24%.1736
.Polityka Jakości0,12%.899
.Zarządzenia Dyrektora0,13%.974
.Co zabrać do Szpitala0,14%.1033
.Opieka duszpasterska0,14%.1051
.Vademecum 20140,47%.3485
.Rzecznik Praw Szpitala Psychiatrycznego0,17%.1275
.Helsińska Fundacja Praw Człowieka0,15%.1138
.Rzecznik Praw Obywatelskich0,16%.1164
.Szczególne uprawnienia pacjenta0,16%.1213
.SPSNPCH-DOE-382-02/15 - SUKCESYWNEJ DOSTAWY DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK0,03%.255
.SPSNPCH-DOE-382-01/15 - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI KOMPLEKSU SZPITALNEGO WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NUMEREM 389/92 POPRZEZ REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. „MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZE0,09%.645
.SPSNPCH-DOE-382-03/15 - OBSŁUGA PRAWNA0,04%.311
.Kontrola zarządcza za 2014 rok0,04%.267
.SPSNPCH-DOE-382-06/15 - USŁUGI ELEKTRYCZNE0,03%.251
.SPSNPCH-DOE-382-04/15 - OPRACOWANIE PFU MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ NN W BUDYNKU NR 30 ORAZ ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W BUDYNKU NR 340,03%.245
.SPSNPCH-OZE-2301-01/15 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 8,44m2 - zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 1030,02%.170
. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr SPSNPCH-DAR-4310-01/150,04%.277
.SPSNPCH-DOE-382-07/15 - PRZEGLĄD TECHNICZNY I NAPRAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO0,03%.222
.SPSNPCH-DOE-382-08/15 - DOSTAWA LEKÓW: ARYPIPRAZOL I RISPOLEPT CONSTA0,03%.245
.REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW0,12%.881
.SPSNPCH-DOE-382-09/15 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU0,05%.332
.SPSNPCH-DOE-382-10/15 - MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ NN W BUDYNKU NR 30.0,05%.404
.SPSNPCH-DOE-382-10/15 - MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ NN W BUDYNKU NR 30.0,05%.345
.SPSNPCH-DOE-382-11/15 - DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, HIGIENY OSOBISTEJ, PROFESJONALNYCH PREPARATÓW DO SPRZĄTANIA ORAZ UNIWERSALNYCH DOZOWNIKÓW.0,03%.234
.SPSNPCH-DOE-382-12/15 - NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PN. "MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO SZPITALA - BUDOWA KOTŁOWNI"0,03%.222
.SPSNPCH-DOE-382-13/15 - PRZEBUDOWA ZAKŁADU FIZJOTERAPII W BUDYNKU SZPITALA NR 12 B W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W ZAKŁADZIE FIZJOTERAPII SP SZPITALA DLA0,05%.403
.SPSNPCH-DOE-382-14/15 - SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PN. "MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO SZPITALA - BUDOWA KOTŁOWNI".0,04%.290
.SPSNPCH-DOE-382-15/15 - USŁUGI POLIGRAFICZNE NA POTRZEBY SZPITALA.0,04%.303
. SPSNPCH-DOE-382-16/15 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU0,05%.339
.Ogłoszenie o konkursie ofert nr SPSNPCH-DAR-4310-02/150,03%.215
.Ogłoszenie o konkursie ofert nr SPSNPCH-DAR-4310-03/150,04%.266
.SPSNPCH-OZE-2301-02/15 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 219 m2, zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/300,03%.220
.SPSNPCH-DOE-382-17/15 - DOSTAWA LEKU RISPOLEPT CONSTA0,03%.211
.REGULAMIN WYBORÓW DO RADY PRACOWNIKÓW0,12%.850
.SPSNPCH-DOE-382-18/15 - MODERNIZACJA I PIĘTRA CAŁODOBOWEGO ODDZIAŁU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO PSYCHIATRYCZNEGO NR 9 ZGODNIE Z PROGRAMEM DOSTOSOWAWCZYM SZPITALA.0,10%.743
. SPSNPCH-DOE-382-19/15 - WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW SZPITALNYCH.0,04%.302
.SPSNPCH-DOE-382-20/15 - ROBOTY MALARSKIE W CAŁODOBOWYM ODDZIALE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM PSYCHIATRYCZNYM NR 1.0,04%.286
.Oferta Terapeuta Zajęciowy0,02%.146
.Regulamin rozpatrywania skarg, wniosków i petycji0,20%.1501
.SPSNPCH-DAR-4310-04/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,04%.312
.SPSNPCH-DAR-4310-05/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,04%.311
.KONKURS OFERT- BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO0,04%.273
.SPSNPCH-DOE-382-21/15 - DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH.0,06%.441
.SPSNPCH-DAR-4310-06/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,03%.216
.SPSNPCH-DOE-382-22/15 - USŁUGA PRZYGOTOWANIA, GOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW DLA POTRZEB SZPITALA0,06%.440
.SPSNPCH-DAR-4310-07/15 - UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH.0,07%.504
.SPSNPCH-DAR-4310-08/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RODZAJU OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY.0,02%.167
.SPSNPCH-DOE-382-23/15 - USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,03%.202
.SPSNPCH-OZE-2301-03-15 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 40 m2 zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/15 oraz 2779,19 mb kanałów ciepłowniczych0,04%.293
.SPSNPCH-DOE-382-24-15 - DOSTAWA LEKÓW I ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI0,05%.362
.SPSNPCH-DOE-382-25/15 - USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,03%.229
.SPSNPCH-DAR-4310-09/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,02%.130
.SPSNPCH-DAR-4310-10/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW LEKARSKICH, PIELĘGNIARSKICH, SANITARIUSZY SZPITALNYCH I SANITARIUSZY, OPIEKUNÓW PACJENTA ORAZ RATOWNIKA MEDYCZNEG0,02%.179
.SPSNPCH-DAR-4310-01/16 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PROWADZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,04%.261
.SPSNPCH-DOE-382-02/16 - USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,02%.112
.SPSNPCH-DOE-382-03/16 - SUKCESYWNA DOSTAWA DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK0,01%.105
.SPSNPCH-DAR-4310-02/16 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,02%.175
.Tt0,00%.4
.SPSNPCH-DOE-382-04/16 - PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW, CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH0,02%.180
.SPSNPCH-DOE-382-05/16 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU OGRODZENIA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY BUDYNKACH NR 19C I 210,02%.161
.SPSNPCH-DAR-4310-03/16 - ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH LEKARSKICH PSYCHIATRYCZNYCH W CAŁODOBOWYCH ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH OGÓLNYCH I W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM PSYCHIATRYCZNYM0,02%.174
.Tymczasowy Tymczasowy Tymczasowy Tymczasowy Tymczasowy0,00%.2
.Sukcesywna dostawa sprzętu, środków czystości i higieny osobistej oraz profesjonalnych preparatów do sprzątania0,03%.188
.Rejestr zbiorów danych0,14%.1063
.Kontrola zarządcza za 2015 rok0,02%.144
.SPSNPCH-DOE-382-08/16-DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SZPITALA0,06%.465
.SPSNPCH-OZE-2301-01-16 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 307 m2 - zlokalizowanych w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/300,02%.128
.SPSNPCH-OZE-2301-02-16 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 74,62 m2 - zlokalizowanych w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 1030,01%.106
.SPSNPCH-DOE-382-09/16-USŁUGI W ZAKRESIE ZBIÓRKI I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH0,02%.149
.SPSNPCH-DOE-382-10/16-USŁUGI W ZAKRESIE GROMEDZENIA, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH0,04%.294
.SPSNPCH-DOE-382-11/16-Przebudowa budynku Szpitala Nr 13 w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i0,06%.460
.SPSNPCH-DOE-382-12/16 -USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,02%.178
.SPSNPCH-OZE-2301-03-16 - II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 307 m2 - zlokalizowanych w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/300,03%.248
.Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży.0,03%.187
.SPSNPCH-DOE-382-13/16-DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SZPITALA0,05%.364
.SPSNPCH-DOE-382-14/16-DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,03%.196
.SPSNPCH-DAR-4310-05.16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji neurologicznej w Całodobowym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.0,03%.243
.SPSNPCH-DOE-382-15/16 - DOSTAWA I MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W BUDYNKU NR 34 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI0,03%.193
.SPSNPCH-DOE-382-16/16-WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW SZPITALNYCH.0,02%.166
.SPSNPCH-DOE-382-17/16-Dostawa i montaż wykładzin0,03%.230
.SPSNPCH-DOE-382-18/16-Przebudowa budynku Szpitala Nr 13 w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego0,04%.279
. SPSNPCH-DOE-382-19/16-Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego i systemu0,03%.189
.SPSNPCH-DAR-4310-06/16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży.0,02%.150
.SPSNPCH-DOE-382-20/16-DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH, BUDOWLANYCH I METALOWYCH.0,02%.178
.OGŁOSZENIE - KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ i NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI0,08%.592
.Dostawa wraz z montażem stolarki drzwiowej celem modernizacji Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży nr 190,05%.343
.Oferta pracy - sprzątaczka0,02%.169
.Oferta pracy - PSYCHOLOG0,06%.472
.SPSNPCH-DOE-382-22/16 -Dostawa wraz z montażem wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych0,03%.216
.SPSNPCH-DOE-382-23/16-Modernizacja systemu ppoż w wybranych budybkach szpitala0,03%.216
.SPSNPCH-DAR-4310-07/16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie – dyżurów lekarskich / pielęgniarskich / niższego personelu medycznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dl0,02%.141
.SPSNPCH-DOE-382-24/16-Zakup i dostawa materiałów systemu przeciwpożarowego SAP0,02%.159
.SPSNPCH-DAR-4310-08/16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w S0,03%.198
.SPSNPCH-DAR-4310-09/16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych0,04%.270
.SPSNPCH-DOE-382-25/16-„Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicz0,04%.290
.SPSNPCH-DAR-4310-10/16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzie0,04%.262
.SPSNPCH-DOE-382-26/16- DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH0,04%.298
.SPSNPCH-DOE-382-01/17-DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH NA POTRZEBY WARSZTATU0,02%.140
.SPSNPCH-DOE-382-02/17-SUKCESYWNA DOSTAWA DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK0,02%.144
.SPSNPCH-DAR-4310-01/17 - Konkurs ofert na dyżury lekarskie / pielęgniarskie/ niższego personelu medycznego / ratownika medycznego0,02%.133
.Informacje dla pacjenta0,02%.141
.03. Klauzula informacyjna dla zbioru stażyści, praktykanci, osoby odbywające specjalizację, studenci, absolwenci uczelni0,01%.64
.06. Klauzula informacyjna dla zbiorów najemcy i dzierżawcy0,02%.144
.07. Klauzula informacyjna dla zbiorów dostawcy, odbiorcy0,01%.84
.08. Klauzula informacyjna dla zbioru darczyńcy0,01%.91
.09. Klauzula informacyjna dla zbioru rejestr skarg i wniosków0,02%.161
.11. Klauzula informacyjna dla zbioru monitoring wizyjny0,03%.185
.04. Klauzula informacyjna dla zbioru kandydaci do pracy0,01%.81
.Oferta pracy - FIZJOTERAPEUTA0,03%.195
.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 20160,04%.262
.10. Klauzula informacyjna dla zbioru rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej0,02%.158
.12. Klauzula informacyjna dla zbioru marketingowego Newsletter0,03%.232
.05. Klauzula informacyjna dla zbioru świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych0,01%.78
.SPSNPCH-DOE-382-04/17-USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,03%.203
.SPSNPCH-DOE-382-03/17-Obsługa prawna Szpitala0,03%.204
.SPSNPCH-DAR-4310-02/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta0,02%.171
.PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017r. z dnia 09-01-2017 r.0,08%.590
.SPSNPCH-DOE-382-05/17-DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI RAN0,03%.192
.SPSNPCH-DAR-4310-03/17 - Konkurs ofert w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych lekarskich psychiatrycznych w Całodobowym Oddziale Psychiatrii sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla M0,03%.187
.SPSNPCH-DOE-382-07/17 - USŁUGI ELEKTRYCZNE0,03%.189
.SPSNPCH-OZE-2301-01/17-OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NIEGORANICZONYM0,02%.133
.Test0,00%.5
.Klauzula informacyjna dla pacjenta0,08%.567
.SPSNPCH-DOE-382-08/17 - Ogłoszenie o planowanym zakupie na przeglądy techniczne sprzętu medycznego0,01%.92
.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO ZA 2016r.0,07%.510
.Wykaz kontroli0,06%.420
.Stanowisko - naczelnej pielęgniarki0,01%.76
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu dla Dorosłych0,01%.71
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczo Psychiatrycznego (Oddział nr 1).pdf0,01%.56
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego (Oddział nr 2).pdf0,01%.57
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczo Psychiatrycznego (Oddział nr 3)0,01%.55
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego (Oddział nr 5)0,01%.53
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczo Psychiatrycznego (Oddział nr 9)0,01%.54
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego (Oddział nr 20)0,01%.53
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych0,01%.60
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu0,01%.53
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości0,01%.64
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży0,01%.57
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej0,01%.59
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej0,01%.51
.Fizjoterapeuta - Całodobowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej0,06%.454
.SPSNPCH-DOE-382-09/17- Przebudowa oddziału Nr 13 w ramach programu dostosowawczego – etap III0,06%.466
.SPSNPCH-DOE-382-10/17- USŁUGI POLIGRAFICZNE NA POTRZEBY SZPITALA.0,02%.171
.SPSNPCH-DOE-382-11/17 - Sukcesywna dostawa sprzętu, środków czystości i higieny osobistej oraz profesjonalnych preparatów do sprzątania.0,03%.212
.Terapeuta zajęciowy - Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny0,04%.328
.SPSNPCH-OZE-2301-02/17-PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIERŻAWA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W MIĘDZYRZECZU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 109/320,02%.130
.SPSNPCH-DAR-4310-04/17 - KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIE0,02%.126
.DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ART. HIGIENICZNYCH. - SPSNPCH-DOE-382-12-170,05%.334
.DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA-SPSNPCH-DOE-382-13/170,05%.391
.SPSNPCH-DOE-382-14/17-Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 50,03%.243
.SPSNPCH-DOE-382-15/17-KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD TECHNICZNY BUDYNKÓW0,02%.173
.SPSNPCH-DOE-382-16/17 - Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 w ramach zadania : Modernizacja Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 5 – etap I0,03%.197
.Konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu0,01%.73
.Konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu0,03%.255
.SPSNPCH-DOE-382-17/17-DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU- POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY SZPITALNE0,01%.108
.SPSNPCH-DAR-4310-05/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług0,03%.192
.SPSNPCH-DOE-382-18/17-DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU- SPRZĘT MEDYCZNY RÓŻNY0,01%.98
.REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ 30 000 EURO NETTO0,03%.241
.REGULAMIN ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 30 000 EURO NETTO0,04%.304
.SPSNPCH-DOE-382-19/17-USŁUGA PRZYGOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW0,04%.288
. „Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyr0,02%.152
.SPSNPCH-DAR-4310-06/17 - Świadczenie usług w zakresie Dyżurów Pielęgniarskich w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu0,02%.123
.SPSNPCH-DAR-4310-07/17 - Konkurs na zawarcie umów kontraktowych na świadczenie usług w zakresie DYŻURÓW PIELĘGNIARSKICH w SPSNPCh w Międzyrzeczu0,01%.71
.SPSNPCH-DAR-4310-08/17 - Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie DYŻUROW PłELĘGNLARSKICH w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.87
.PSNPCH-DAR-4310-09/17 - Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.64
.SPSNPCH-DOE-382-21/17-USŁUGA PRZYGOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW0,04%.265
.SPSNPCH-DAR-4310-10/17 - Konkurs ofert w sprawie zawarcia umów kontraktowych na świadczenie usług w zakresie DYŻURÓW PIELĘGNIARSKICH w SPSNPCH w Mcz0,01%.82
.SPSNPCH-OZE-2301-03/17 - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZENIA, ZLOKALIZOWANEGO W MIĘDZYRZECZU PRZY ul.POZNAŃSKIEJ 103 O POWIERZCHNI 8,44m2 (dz.34/153)0,01%.71
.SPSNPCH-DAR-4310-11/17 - KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ LEKARZY W RAMACH UMOWY KONTRAKTOWEJ W SPSNPCH w MIĘDZYRZECZU0,03%.218
.SPSNPCH-DAR-4310-12/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego i pielęgniarza o specjalizacji ratunkowej w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.107
.SPSNPCH-DAR-4310-13/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w PSSM w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,02%.148
.SPSNPCH-DAR-4310-15/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.89
.SPSNPCH-DAR-4310-14/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.75
.SPSNPCH-DAR-4310-16/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.104
.SPSNPCH-OZE-2301-04/2017 - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH O POW. 22 M2, ZLOKALIZOWANYCH W MIĘDZYRZECZU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 109 BUDYNEK 11 (DZ. 34/144)0,01%.83
.SPSNPCH-DAR-4310-17/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu zajęć logope0,01%.89
.SPSNPCH-DOE-382-02/18-DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH0,07%.516
.SPSNPCH-DOE-382-03/18-Sukcesywna dostawa dla potrzeb Szpitala artykułów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek0,02%.141
.SPSNPCH-DAR-4310-01/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.84
.SPSNPCH-DAR-4310-02/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,02%.115
.SPSNPCH-DAR-4310-03/18 - konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,02%.118
.SPSNPCH-DOE-382-05/18-USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,01%.110
.PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018r. z dnia 31-01-2018 r.0,03%.226
.SPSNPCH-DAR-4310-04/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży0,01%.73
.SPSNPCH-DAR-4310-05/18 - konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w SPSNPCH w M-czu0,01%.79
.SPSNPCH-DAR-4310-07/18 - konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w SPSNPCH w M-czu0,01%.98
.SPSNPCH-DAR-4310-06/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w zakresie neurologii w SPSNPCH w M-czu0,01%.61
.Pliki z wykazami kontroli0,02%.181
.Ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. organizacyjno-eksploatacyjnych0,01%.62
.SPSNPCH-DAR-4310-08/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w zakresie dermatologii w SPSNPCH w M-czu0,01%.48
.SPSNPCH-DAR-4310-09/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej w Całodobowym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w SPSNPCH w0,01%.58
.SPSNPCH-DOE-382-07/18- Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 w ramach zadania :„Modernizacja pomieszczeń Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 celem dostosowan0,04%.281
.DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA-SPSNPCH-DOE-382-13/170,01%.60
.DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA-SPSNPCH-DOE-382-13/170,01%.58
.SPSNPCH-DAR-4310-10/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w M-czu0,01%.71
.SPSNPCH-DOE-382-08/18-INFORMACJA O WYNIKU -OBSŁUGA PRAWNA SZPITALA0,01%.55
.Testowa0,01%.63
.Testowa 220,01%.56
.SPSNPCH-DAR-4310-11/18 - Konkurs ofert na kierowaniem oddziałem szpitalnym w SPSNPCH w M-czu0,02%.157
.SPSNPCH-DOE-382-09/18- Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 w0,04%.302
.SPSNPCH-DAR-4310-12/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Całodobowym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej0,01%.75
.SPSNPCH-DAR-4310-14/18 - konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w M-czu0,01%.70
.SPSNPCH-DAR-4310-13/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży0,01%.62
.SPSNPCH-DAR-4310-14/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług świadczonych przez fizjoterapeutę w Pracowni Fizjoterapii w SPSNPCH w M-czu0,01%.46
.SPSNPCH-DOE-382-10/18- Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 w ramach zadania :„Modernizacja pomieszczeń Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 celem dostosowania o0,02%.174
.SPSNPCH-DOE-382-11/18-USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH0,01%.76
.SPSNPCH-DOE-382-12/18- USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH0,01%.73
.SPSNPCH-DAR-4310-16/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w M-czu0,01%.43
.SPSNPCH-DAR-4310-17/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w M-czu0,01%.58
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,01%.55
.SPSNPCH-DOE-382-13/18- USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,01%.104
.Specjalista, inspektor ds. płac 1100-80.20180,00%.31
.SPSNPCH-DAR-4310-19/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w zakresie dermatologii w SPSNPCH w M-czu0,01%.50
.Ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.pdf0,02%.118
.SPSNPCH-DOE-382-16/18 - USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,01%.109
.SPSNPCH-DAR-4310-20/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w M-czu0,01%.69
.SPSNPCH-DAR-4310-21/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży0,01%.49
.Ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko zastepcy dyrektora ds. organizacyjno-eksploatacyjnych0,02%.140
.SPSNPCH-DAR-4310-22/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeńzdrowotnych wykonywanych przez lekarza specjalistę neurologa w Całodobowym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Poradni Neurologi0,01%.41
.SPSNPCH-DAR-4310-23/18 - Konkurs ofert na na kierowanie Całodobowym Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu -0,01%.44
.SPSNPCH-DAR-4310-24/18 - Konkurs ofert n na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu - SPSNPCH-DAR-4310-24/180,01%.58
.SPSNPCH-DOE-382-17/18 - USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,00%.4
.SPSNPCH-DOE-382-17/18 - USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,00%.35
.SPSNPCH-DOE-381-18/18 - DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,01%.46
.Fizjoterapeuta 1100-510,01%.74
.SPSNPCH-DOE-382-17/18- USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,01%.65
.SPSNPCH-DOE-382-18/18-Sukcesywna dostawa sprzętu, środków czystości i higieny osobistej oraz profesjonalnych preparatów do sprzątania0,01%.100
.SPSNPCH-DOE-382-19/18-SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,01%.63
.SPSNPCH-DAR-4310-25/18-Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza specjalistę neurologa w Całodobowym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Poradni Neurologic0,01%.50
.SPSNPCH-DAR-4310-26/18-Konkurs ofert na kierowanie Całodobowym Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu0,01%.40
.SPSNPCH-DOE-382-03/18-Sukcesywna dostawa dla potrzeb Szpitala artykułów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek0,00%.29
.SPSNPCH-DOE-382-03/18-Sukcesywna dostawa dla potrzeb Szpitala artykułów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek0,00%.27
.SPSNPCH-DOE-382-20/18-Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody oraz systemu zaopatrzenia w wodę z wodociągu miejskiego wraz z zagospodarowaniem wód popłucznych ze SUW0,02%.114
.Fizjoterapeuta 1100-540,01%.67
.SPSNPCH-DOE-382-21/18 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA0,02%.151
.SPSNPCH-DOE-382-22/18 - WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW SZPITALNYCH0,01%.102
.SPSNPCH-DAR-4310-27/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,00%.33
.SPSNPCH-DAR-4310-28/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międ0,01%.39
.SPSNPCH-DOE-382-23/18 - Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z podestem wejściowym przy Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym nr 50,01%.81
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.12
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.10
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.9
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.9
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.9
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.9
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.8
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.8
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.8
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.8
.SPSNPCH-DOE-382-24/18 - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WEWNĘTRZNYCH DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH0,01%.74
.SPSNPCH-DOE-382-25/18-DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA0,02%.167
.SPSNPCH-DAR-4310-07/18 - konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w SPSNPCH w M-czu0,00%.7
.SPSNPCH-DAR-4310-07/18 - konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w SPSNPCH w M-czu0,00%.5
.SPSNPCH-DAR-4310-07/18 - konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w SPSNPCH w M-czu0,00%.4
.SPSNPCH-DOE-382-26/18- „Wymiana wykładzin podłogowych w pawilonach szpitalnych nr 1 i 2 SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu”0,02%.179
.SPSNPCH-DAR-4310-29/18-Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji w zakresie chirurgii ogólnej na rzecz pacjentów SPSNPCH w Międzyrzeczu0,00%.21
.SPSNPCH-DAR-4310-30/18-Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - wykonywanie usług lekarskich w zakresie opisywania badań EEG w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,00%.25
.SPSNPCH-DAR-4310-31/18- Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych -udzielanie świadczeń0,00%.33
.SPSNPCH-DAR-4310-32/18Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w Mię0,01%.42
.SPSNPCH-DAR-4310-32/18-Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w Mi0,00%.1
.IOD0,00%.35
.Klauzule informacyjne0,00%.33
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 71434