Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna9,64%.72809
.Redakcja0,52%.3927
.Rejestr zmian24,83%.187535
.Test0,74%.5595
.Dane Ogólne -test0,80%.6042
.Statystyka1,06%.8041
.Statut i Schemat Organizacyjny0,36%.2738
.Inne komórki0,27%.2026
.Poradnie0,53%.4031
.Aktualne0,01%.62
.Zakończone0,01%.62
.Oddziały Szpitala0,61%.4604
.Rada Społeczna0,63%.4746
.KRS0,12%.926
.Dokumenty1,03%.7797
.Wyszukiwarka0,07%.508
.Konta Pocztowe0,64%.4836
.Spis Telefonów0,67%.5045
.Artykuły biurowe0,01%.69
.Karta Praw Pacjenta0,57%.4270
.Plan Szpitala0,50%.3756
.Usługi gromadzenia, transportu i utylizacji odpadów szpitalnych0,03%.189
.MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO0,02%.170
.Dostawa świątecznych bonów towarowych0,01%.99
.Zakończone0,09%.642
.Przetarg ustny na zbycie środków trwałych0,34%.2565
.Remont Pawilonu Nr 120,02%.134
.Zakończon0,37%.2823
.Staże kierunkowe0,38%.2846
.CERTYFIKAT ISO 9001:20000,45%.3426
.Dostawa workow oraz sprzętu i artykułów med. jedn. uż.0,16%.1187
.Dostawa błon oraz odczynników RTG0,01%.45
.Ukośny podnośnik schodowy0,05%.355
.Usługi kompleksowego ubezpieczenia Szpitala0,01%.40
.Aktualne przetargi4,57%.34511
.KRAJOWY REJESTR SĄDOWY0,41%.3065
.Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne0,02%.180
.Przetargi - pliki0,01%.47
.Przetargi - pliki0,03%.219
.SPSNPCH-DAG-382-13/12 - USŁUGI W ZAKRESIE GROMADZENIA, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH I POKONSUMPCYJNYCH0,04%.301
.SPSNPCH-DAG-382-14/12 - DOSTAWA LEKÓW - POSTĘPOWANIE DODATKOWE0,04%.281
.CZĘŚCIOWY REMONT PAWILONÓW NR 14 i 150,06%.461
.SPSNPCH-DAG-382-17/12 - DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,06%.437
.Ranking Rzeczpospolitej - „ Bezpieczny Szpital” 20110,30%.2286
.Certyfikat HPH (Health Promoting Hospitals)0,37%.2760
.EuroCertyfikat 20110,29%.2170
.SPSNPCH-DAG-382-18/12 - KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD TECHNICZNY BUDYNKÓW0,07%.560
.STRUKTURA ORGANIZACYJNA0,32%.2380
.ORGANY SZPITALA0,27%.2028
.SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW0,28%.2100
.DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ0,26%.1967
.UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W SZPITALU0,26%.1968
.DOSTĘP DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP0,28%.2149
.STANOWIENIE AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH0,24%.1836
.STATUS PRAWNY0,28%.2092
.USTAWY I PRZEPISY0,25%.1860
.PROWADZONE REJESTRY0,23%.1767
.STATUT I SCHEMAT ORGANIZACYJNY0,29%.2181
.REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZPITALA0,36%.2690
.SPSNPCH-DAG-382-20/12 - DOSTAWA LASERA TERAPEUTYCZNEGO DO ZAKŁADU FIZJOTERAPII0,04%.319
.Kontrola zarządcza za 2011 rok0,11%.849
.397874 - 2012 - USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA0,05%.355
.SPSNPCH-DOE-382-22/12 - USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW0,06%.450
.SPSNPCH-DOE-382-26/12 - ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEJ POLEGAJĄCEJ NA DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA DLA N0,04%.331
.SPSNPCH-OZE-2301-01/12 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę Ośrodka Wypoczynkowego zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109 - z przeznaczeniem na działalność turystyczno-wypoczy0,07%.515
.SPSNPCH-OZE-2301-02/12 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 8,44 m2, zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 103 z przeznaczeniem na bankomat0,06%.419
.SPSNPCH-DOE-382-27/12 - SUKCESYWNA DOSTAWA DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK0,04%.303
.SPSNPCH-DOE-382-24/12 - PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW I CZYSZCZENIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH SPSNPCH W MIĘDZYRZECZU0,05%.366
.SPSNPCH-DOE-4310-02/12 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW LEKARSKICH, PIELĘGNIARSKICH ORAZ SANITARIUSZY SZPITALNYCH I SALOWYCH0,07%.523
.SPSNPCH-DOE-382-28/12 - ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH NA POTRZEBY SPSNPCH W MIĘDZYRZECZU W 2013 R0,05%.379
.SPSNPCH-DOE-382-23/12 - DOSTAWA LEKÓW0,05%.415
.SPSNPCH-DOE-4310-03/12 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA OD 02.01.2013 DO 31.01.20140,06%.467
.SPSNPCH-2301-03/12 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/27 (kuchnia)0,07%.508
.SPSNPCH-DOE-382-25/12 - PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ORAZ POŁOŻENIE WYKŁADZIN W PAWILONIE NR 140,06%.487
.SPSNPCH-DOE-382-22/12 - USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW0,05%.344
.SPSNPCH-DOE-382-29/12 - DOSTAWA PACZEK ŚWIĄTECZNYCH0,05%.346
.SPSNPCH-2301-01/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/27 (kuchnia).0,06%.465
.Kontrola zarządcza za 2012 rok0,07%.558
.SPSNPCH-DOE-382-01/13 - PRZEGLĄD TECHNICZNY I NAPRAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO0,04%.339
.SPSNPCH-DOE-382-02/13 - PEŁNIENIE FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY PRZY REMONCIE PAWILONU NR 14 I 150,05%.361
.SPSNPCH-DOE-382-03/13 - DOSTAWA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH DO PAWILONU NR 14 I WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W PAWILONIE NR 150,06%.458
.SPSNPCH-DOE-382-04/13 - DOSTAWA LEKU VALPROLEK 3000,05%.347
.SPSNPCH-DOE-382-05/13 - USŁUGI ELEKTRYCZNE0,05%.379
.SPSNPCH-DOE-382-06/13 - DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,06%.482
.SPSNPCH-DOE-382-08/13 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU0,06%.484
.SPSNPCH-DOE-382-09/13 - DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DO ZAKŁADU FIZJOTERAPII0,06%.490
.SPSNPCH-DOE-382-10/13 - WYKONANIE PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SCHODÓW, TARASU ORAZ DOCIEPLENIA STROPODACHU W PAWILONIE NR 140,05%.378
.SPSNPCH-DOE-382-11/13 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ SERWEROWNI0,05%.395
.SPSNPCH-DOE-382-12/13 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO OBIEKTU SZPITALNEGO NR 90,05%.363
.SPSNPCH-DOE-382-13/13 - REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 16 (PARTER ODDZIAŁU SZPITALNEGO)0,07%.534
.SPSNPCH-OZE-2301-02/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń w budynku nr 300,06%.434
.SPSNPCH-DOE-382-14/13 - DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI0,05%.363
.SPSNPCH-DOE-382-15/13 - USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,05%.407
.SPSNPCH-DOE-4310-01/13 - USŁUGI MEDYCZNE LEKARSKIE PSYCHIATRYCZNE0,07%.499
.SPSNPCH-DOE-382-16/13 - USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,05%.382
.Informacje dla pacjenta0,06%.476
.SPSNPCH-DOE-382-17/13 - DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH0,06%.449
.SPSNPCH-OZE-2301-03/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń w budynku nr 300,06%.438
.SPSNPCH-DAR-4310-01/13 - USŁUGI MEDYCZNE LEKARSKIE PSYCHIATRYCZNE0,06%.449
.SPSNPCH-OZE-382-01/13 - USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,06%.460
.SPSNPCH-OZE-382-02/13 - WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH0,06%.424
.SPSNPCH-OZE-382-03/13 - DOSTAWA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH0,06%.430
.SPSNPCH-OZE-382-04/13 - DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH, BUDOWLANYCH I METALOWYCH0,06%.445
.SPSNPCH-OZE-382-05/13 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REMONT OBIEKTU SZPITALNEGO NR 110,07%.499
.SPSNPCH-DOE-382-18/13 - OBSŁUGA PRAWNA0,05%.362
. SPSNPCH-DOE-382-19/13 - PRZEBUDOWA UKŁADU POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU NR 15 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W MIĘDZYRZECZU0,07%.495
.STATUT I SCHEMAT ORGANIZACYJNY0,23%.1756
.SPSNPCH-DOE-382-20/2013 - ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ I OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO0,11%.841
.SPSNPCH-OZE-2301-04/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony wygrodzonej części działki 34/122 o powierzchni 1500m2, na której znajduje się kort tenisowy.0,06%.416
.SPSNPCH-OZE-2301-05/13 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony kanalizacji teletechnicznej na działce nr 34/96.0,05%.407
.SPSNPCH-DOE-382-21/13 - USŁUGA WYKONANIA I MONTAŻU SZAF UBRANIOWYCH W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM NR 150,05%.341
.SPSNPCH-OZE-2301-06/13 - II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony wygrodzonej części działki 34/122 o powierzchni 1500m2, na której znajduje się kort tenisowy.0,05%.415
.SPSNPCH-DOE-382-22/13 - USŁUGA PRZYGOTOWANIA, GOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW DLA POTRZEB SZPITALA0,07%.500
.SPSNPCH-DOE-382-23/13 - DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z USŁUGĄ DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,05%.355
.REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH0,20%.1499
.SPSNPCH-DOE-382-25/13 - PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW, CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH0,06%.429
.SPSNPCH-DOE-382-24/13 - DOSTAWA LEKÓW, MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, OPATRUNKÓW I ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI0,08%.591
.SPSNPCH-DOE-382-26/13 - SUKCESYWNA DOSTAWA DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK0,05%.379
.SPSNPCH-DOE-382-27/13 - DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH0,05%.368
.SPSNPCH-DOE-382-28/13 - DOSTAWA PACZEK ŚWIĄTECZNYCH0,04%.335
.SPSNPCH-DOE-382-29/13 - USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,05%.385
.SPSNPCH-DAR-4310-01/14 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW0,05%.406
.SPSNPCH-DAR-4310-02/14 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA0,05%.399
.Kontrola zarządcza za 2013 rok0,05%.407
.SPSNPCH-DOE-382-01/14 - REMONT PAWILONU NR 16 I BUDYNKU SERWEROWNI0,11%.849
.SPSNPCH-DOE-382-04/14 - ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA CAŁODOBOWEGO ODDZIAŁU REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ SPSNPCH W MIĘDZYRZECZU CELEM STWORZENIA WARUNKÓW KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI I AKTYWIZACJI0,07%.506
.SPSNPCH-OZE-2301-01/14 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku nr 32(prosektorium)0,05%.412
.SPSNPCH-DOE-382-04/14 - USŁUGI ELEKTRYCZNE0,05%.383
.SPSNPCH-DOE-382-05/14 - USŁUGI CZYSZCZENIA PIECÓW I KOMINÓW0,05%.413
.SPSNPCH-OZE-2301-02/14 - drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku nr 32(prosektorium)0,05%.406
. SPSNPCH-OZE-382-01/14 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA0,07%.508
.SPSNPCH-OZE-382-02/14 - NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA SZPITALA0,06%.467
.SPSNPCH-OZE-2301-03/14 - trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku nr 32(prosektorium)0,05%.411
.SPSNPCH-DOE-382-08/14 - USŁUGI W ZAKRESIE GROMADZENIA, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH0,05%.382
.SPSNPCH-DOE-382-09/14 - USŁUGI POLIGRAFICZNE NA POTRZEBY SZPITALA0,05%.366
.SPSNPCH-DOE-382-07/14 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ NA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU NR 15 I 400,05%.345
.SPSNPCH-DOE-382-12/14 - DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,05%.342
.SPSNPCH-DOE-382-10/14 - DOSTAWA I MONTAŻ REDUNDANTNEGO SYSTEMU KLIMATYZACJI0,05%.340
.SPSNPCH-DOE-382-11/14 - DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU ALARMOWEGO ORAZ TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ W BUDYNKU SERWEROWNI0,05%.408
.SPSNPCH-DOE-382-14/14 - USŁUGI W ZAKRESIE ZBIÓRKI I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH0,05%.368
.SPSNPCH-DOE-382-15/14 - USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,04%.337
.SPSNPCH-DOE-382-13/14 - DOSTAWA I MONTAŻ REDUNDANTNEGO SYSTEMU KLIMATYZACJI W BUDYNKU SERWEROWNI ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM KLIMATYZACJI W POMI0,04%.317
.SPSNPCH-DOE-382-16/14 - DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH0,05%.370
.Udostępnianie dokumentacji medycznej0,23%.1773
.SPSNPCH-DOE-382-18/14 - DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH, BUDOWLANYCH I METALOWYCH0,06%.445
.SPSNPCH-DOE-382-17/14 - UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 14.000.000 PLN0,08%.591
.SPSNPCH-DOE-382-19/14 - WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW SZPITALNYCH0,06%.442
.SPSNPCH-DOE-382-19/14 - REMONT POKRYCIA I KONSTRUKCJI DACHOWEJ W BUDYNKU NR 15 I 400,08%.568
.SPSNPCH-DOE-382-21/14 - MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ PAWILONU NR 9 WRAZ Z MONTAŻEM WINDY0,05%.376
.SPSNPCH-DOE-382-20/14 - OPRACOWANIE KONCEPCJI MODERNIZACJI SYSTEMU OGRZEWANIA SZPITALA0,05%.347
.SPSNPCH-DOE-382-22/14 - MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ PAWILONU NR 9 WRAZ Z MONTAŻEM WINDY0,06%.440
.357078-2014-1 - USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W MIĘDZYRZECZU0,05%.343
.SPSNPCH-DOE-382-23/14 - USŁUGA PRZYGOTOWANIA, GOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW DLA POTRZEB SZPITALA W 2015 R .0,10%.785
.SPSNPCH-DOE-382-24/14 - MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY BOISKOWEJ DLA POTRZEB CAŁODOBOWEGO ODDZIAŁU PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,06%.424
.SPSNPCH-DAR-4310-03/14 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPIEKA PSYCHIATRYCZNA, LECZENIE UZALEŻNIEŃ, REHABILITACJA LECZNICZA, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA ORAZ WYKONYWANIE KONSULTA0,04%.297
.SPSNPCH-DOE-382-25/14 - DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH0,06%.477
.SPSNPCH-DOE-382-26/14 - USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,04%.325
.SPSNPCH-DAR-4310-04/14 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJA LECZNICZA W ZAKRESIE FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODPISÓW BADAŃ EEG DLA DZIECI I DORO0,04%.290
.Majątek0,14%.1065
.SPSNPCH-DAR-4310-05/14 W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW od 01.02.2015 do 31.01.20160,03%.245
.IZBA PRZYJĘĆ0,13%.968
.Aktualne0,24%.1846
.Polityka Jakości0,12%.940
.Zarządzenia Dyrektora0,13%.1009
.Co zabrać do Szpitala0,14%.1073
.Opieka duszpasterska0,14%.1094
.Vademecum 20140,47%.3583
.Rzecznik Praw Szpitala Psychiatrycznego0,18%.1372
.Helsińska Fundacja Praw Człowieka0,16%.1216
.Rzecznik Praw Obywatelskich0,16%.1223
.Szczególne uprawnienia pacjenta0,17%.1287
.SPSNPCH-DOE-382-02/15 - SUKCESYWNEJ DOSTAWY DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK0,03%.262
.SPSNPCH-DOE-382-01/15 - ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI KOMPLEKSU SZPITALNEGO WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NUMEREM 389/92 POPRZEZ REALIZACJĘ INWESTYCJI PN. „MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZE0,09%.652
.SPSNPCH-DOE-382-03/15 - OBSŁUGA PRAWNA0,04%.317
.Kontrola zarządcza za 2014 rok0,04%.277
.SPSNPCH-DOE-382-06/15 - USŁUGI ELEKTRYCZNE0,03%.257
.SPSNPCH-DOE-382-04/15 - OPRACOWANIE PFU MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ NN W BUDYNKU NR 30 ORAZ ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W BUDYNKU NR 340,03%.252
.SPSNPCH-OZE-2301-01/15 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 8,44m2 - zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 1030,02%.173
. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr SPSNPCH-DAR-4310-01/150,04%.283
.SPSNPCH-DOE-382-07/15 - PRZEGLĄD TECHNICZNY I NAPRAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO0,03%.225
.SPSNPCH-DOE-382-08/15 - DOSTAWA LEKÓW: ARYPIPRAZOL I RISPOLEPT CONSTA0,03%.250
.REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW0,13%.950
.SPSNPCH-DOE-382-09/15 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU0,04%.338
.SPSNPCH-DOE-382-10/15 - MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ NN W BUDYNKU NR 30.0,05%.410
.SPSNPCH-DOE-382-10/15 - MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ NN W BUDYNKU NR 30.0,05%.351
.SPSNPCH-DOE-382-11/15 - DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, HIGIENY OSOBISTEJ, PROFESJONALNYCH PREPARATÓW DO SPRZĄTANIA ORAZ UNIWERSALNYCH DOZOWNIKÓW.0,03%.239
.SPSNPCH-DOE-382-12/15 - NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PN. "MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO SZPITALA - BUDOWA KOTŁOWNI"0,03%.226
.SPSNPCH-DOE-382-13/15 - PRZEBUDOWA ZAKŁADU FIZJOTERAPII W BUDYNKU SZPITALA NR 12 B W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W ZAKŁADZIE FIZJOTERAPII SP SZPITALA DLA0,05%.408
.SPSNPCH-DOE-382-14/15 - SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ INWESTYCJI PN. "MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO SZPITALA - BUDOWA KOTŁOWNI".0,04%.295
.SPSNPCH-DOE-382-15/15 - USŁUGI POLIGRAFICZNE NA POTRZEBY SZPITALA.0,04%.311
. SPSNPCH-DOE-382-16/15 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU0,05%.344
.Ogłoszenie o konkursie ofert nr SPSNPCH-DAR-4310-02/150,03%.221
.Ogłoszenie o konkursie ofert nr SPSNPCH-DAR-4310-03/150,04%.275
.SPSNPCH-OZE-2301-02/15 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 219 m2, zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/300,03%.225
.SPSNPCH-DOE-382-17/15 - DOSTAWA LEKU RISPOLEPT CONSTA0,03%.217
.REGULAMIN WYBORÓW DO RADY PRACOWNIKÓW0,12%.876
.SPSNPCH-DOE-382-18/15 - MODERNIZACJA I PIĘTRA CAŁODOBOWEGO ODDZIAŁU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO PSYCHIATRYCZNEGO NR 9 ZGODNIE Z PROGRAMEM DOSTOSOWAWCZYM SZPITALA.0,10%.750
. SPSNPCH-DOE-382-19/15 - WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW SZPITALNYCH.0,04%.309
.SPSNPCH-DOE-382-20/15 - ROBOTY MALARSKIE W CAŁODOBOWYM ODDZIALE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM PSYCHIATRYCZNYM NR 1.0,04%.291
.Oferta Terapeuta Zajęciowy0,02%.146
.Regulamin rozpatrywania skarg, wniosków i petycji0,21%.1616
.SPSNPCH-DAR-4310-04/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,04%.319
.SPSNPCH-DAR-4310-05/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,04%.318
.KONKURS OFERT- BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO0,04%.279
.SPSNPCH-DOE-382-21/15 - DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH.0,06%.446
.SPSNPCH-DAR-4310-06/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,03%.222
.SPSNPCH-DOE-382-22/15 - USŁUGA PRZYGOTOWANIA, GOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW DLA POTRZEB SZPITALA0,06%.450
.SPSNPCH-DAR-4310-07/15 - UDZIELANIE LEKARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH.0,07%.565
.SPSNPCH-DAR-4310-08/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RODZAJU OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY.0,02%.171
.SPSNPCH-DOE-382-23/15 - USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,03%.208
.SPSNPCH-OZE-2301-03-15 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 40 m2 zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/15 oraz 2779,19 mb kanałów ciepłowniczych0,04%.313
.SPSNPCH-DOE-382-24-15 - DOSTAWA LEKÓW I ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI0,05%.368
.SPSNPCH-DOE-382-25/15 - USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,03%.237
.SPSNPCH-DAR-4310-09/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,02%.133
.SPSNPCH-DAR-4310-10/15 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PEŁNIENIA DYŻURÓW LEKARSKICH, PIELĘGNIARSKICH, SANITARIUSZY SZPITALNYCH I SANITARIUSZY, OPIEKUNÓW PACJENTA ORAZ RATOWNIKA MEDYCZNEG0,02%.183
.SPSNPCH-DAR-4310-01/16 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PROWADZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,04%.282
.SPSNPCH-DOE-382-02/16 - USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,02%.115
.SPSNPCH-DOE-382-03/16 - SUKCESYWNA DOSTAWA DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK0,01%.109
.SPSNPCH-DAR-4310-02/16 - UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU DLA MŁODZIEŻY0,02%.180
.Tt0,00%.4
.SPSNPCH-DOE-382-04/16 - PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDÓW, CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ WENTYLACYJNYCH W BUDYNKACH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH0,02%.186
.SPSNPCH-DOE-382-05/16 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU OGRODZENIA WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY BUDYNKACH NR 19C I 210,02%.168
.SPSNPCH-DAR-4310-03/16 - ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH LEKARSKICH PSYCHIATRYCZNYCH W CAŁODOBOWYCH ODDZIAŁACH PSYCHIATRYCZNYCH OGÓLNYCH I W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM PSYCHIATRYCZNYM0,02%.179
.Tymczasowy Tymczasowy Tymczasowy Tymczasowy Tymczasowy0,00%.2
.Sukcesywna dostawa sprzętu, środków czystości i higieny osobistej oraz profesjonalnych preparatów do sprzątania0,03%.193
.Rejestr zbiorów danych0,15%.1150
.Kontrola zarządcza za 2015 rok0,02%.153
.SPSNPCH-DOE-382-08/16-DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SZPITALA0,07%.498
.SPSNPCH-OZE-2301-01-16 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 307 m2 - zlokalizowanych w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/300,02%.133
.SPSNPCH-OZE-2301-02-16 - Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 74,62 m2 - zlokalizowanych w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 1030,01%.112
.SPSNPCH-DOE-382-09/16-USŁUGI W ZAKRESIE ZBIÓRKI I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH0,02%.156
.SPSNPCH-DOE-382-10/16-USŁUGI W ZAKRESIE GROMEDZENIA, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH0,04%.318
.SPSNPCH-DOE-382-11/16-Przebudowa budynku Szpitala Nr 13 w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i0,06%.469
.SPSNPCH-DOE-382-12/16 -USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,02%.184
.SPSNPCH-OZE-2301-03-16 - II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń o powierzchni 307 m2 - zlokalizowanych w Międzyrzeczu przy ul. Poznańskiej 109/300,04%.265
.Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży.0,03%.195
.SPSNPCH-DOE-382-13/16-DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SZPITALA0,05%.388
.SPSNPCH-DOE-382-14/16-DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,03%.203
.SPSNPCH-DAR-4310-05.16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji neurologicznej w Całodobowym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.0,03%.262
.SPSNPCH-DOE-382-15/16 - DOSTAWA I MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W BUDYNKU NR 34 WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI0,03%.205
.SPSNPCH-DOE-382-16/16-WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW SZPITALNYCH.0,02%.170
.SPSNPCH-DOE-382-17/16-Dostawa i montaż wykładzin0,03%.237
.SPSNPCH-DOE-382-18/16-Przebudowa budynku Szpitala Nr 13 w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego0,04%.284
. SPSNPCH-DOE-382-19/16-Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego i systemu0,03%.195
.SPSNPCH-DAR-4310-06/16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży.0,02%.155
.SPSNPCH-DOE-382-20/16-DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH, BUDOWLANYCH I METALOWYCH.0,02%.185
.OGŁOSZENIE - KONKURS NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ i NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI0,08%.624
.Dostawa wraz z montażem stolarki drzwiowej celem modernizacji Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży nr 190,05%.363
.Oferta pracy - sprzątaczka0,02%.173
.Oferta pracy - PSYCHOLOG0,06%.484
.SPSNPCH-DOE-382-22/16 -Dostawa wraz z montażem wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych0,03%.220
.SPSNPCH-DOE-382-23/16-Modernizacja systemu ppoż w wybranych budybkach szpitala0,03%.222
.SPSNPCH-DAR-4310-07/16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie – dyżurów lekarskich / pielęgniarskich / niższego personelu medycznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dl0,02%.146
.SPSNPCH-DOE-382-24/16-Zakup i dostawa materiałów systemu przeciwpożarowego SAP0,02%.166
.SPSNPCH-DAR-4310-08/16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w S0,03%.202
.SPSNPCH-DAR-4310-09/16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych0,04%.288
.SPSNPCH-DOE-382-25/16-„Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicz0,04%.308
.SPSNPCH-DAR-4310-10/16 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii uzależnień w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzie0,04%.284
.SPSNPCH-DOE-382-26/16- DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH0,04%.303
.SPSNPCH-DOE-382-01/17-DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH NA POTRZEBY WARSZTATU0,02%.146
.SPSNPCH-DOE-382-02/17-SUKCESYWNA DOSTAWA DLA POTRZEB SZPITALA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK0,02%.148
.SPSNPCH-DAR-4310-01/17 - Konkurs ofert na dyżury lekarskie / pielęgniarskie/ niższego personelu medycznego / ratownika medycznego0,02%.139
.Informacje dla pacjenta0,02%.144
.03. Klauzula informacyjna dla zbioru stażyści, praktykanci, osoby odbywające specjalizację, studenci, absolwenci uczelni0,01%.65
.06. Klauzula informacyjna dla zbiorów najemcy i dzierżawcy0,02%.152
.07. Klauzula informacyjna dla zbiorów dostawcy, odbiorcy0,01%.87
.08. Klauzula informacyjna dla zbioru darczyńcy0,01%.94
.09. Klauzula informacyjna dla zbioru rejestr skarg i wniosków0,02%.165
.11. Klauzula informacyjna dla zbioru monitoring wizyjny0,03%.194
.04. Klauzula informacyjna dla zbioru kandydaci do pracy0,01%.85
.Oferta pracy - FIZJOTERAPEUTA0,03%.202
.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 20160,04%.290
.10. Klauzula informacyjna dla zbioru rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej0,02%.161
.12. Klauzula informacyjna dla zbioru marketingowego Newsletter0,03%.248
.05. Klauzula informacyjna dla zbioru świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych0,01%.81
.SPSNPCH-DOE-382-04/17-USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,03%.211
.SPSNPCH-DOE-382-03/17-Obsługa prawna Szpitala0,03%.217
.SPSNPCH-DAR-4310-02/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta0,02%.177
.PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017r. z dnia 09-01-2017 r.0,08%.633
.SPSNPCH-DOE-382-05/17-DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI RAN0,03%.201
.SPSNPCH-DAR-4310-03/17 - Konkurs ofert w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych lekarskich psychiatrycznych w Całodobowym Oddziale Psychiatrii sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla M0,03%.194
.SPSNPCH-DOE-382-07/17 - USŁUGI ELEKTRYCZNE0,03%.198
.SPSNPCH-OZE-2301-01/17-OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NIEGORANICZONYM0,02%.139
.Test0,00%.5
.Klauzula informacyjna dla pacjenta0,08%.615
.SPSNPCH-DOE-382-08/17 - Ogłoszenie o planowanym zakupie na przeglądy techniczne sprzętu medycznego0,01%.95
.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO ZA 2016r.0,07%.545
.Wykaz kontroli0,06%.444
.Stanowisko - naczelnej pielęgniarki0,01%.80
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu dla Dorosłych0,01%.78
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczo Psychiatrycznego (Oddział nr 1).pdf0,01%.58
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego (Oddział nr 2).pdf0,01%.60
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczo Psychiatrycznego (Oddział nr 3)0,01%.61
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego (Oddział nr 5)0,01%.57
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczo Psychiatrycznego (Oddział nr 9)0,01%.60
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego (Oddział nr 20)0,01%.57
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych0,01%.64
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu0,01%.60
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości0,01%.70
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży0,01%.63
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Rehabilitacji Psychiatrycznej0,01%.63
.Stanowisko - pielęgniarki oddziałowej Całodobowego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej0,01%.57
.Fizjoterapeuta - Całodobowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej0,07%.497
.SPSNPCH-DOE-382-09/17- Przebudowa oddziału Nr 13 w ramach programu dostosowawczego – etap III0,06%.482
.SPSNPCH-DOE-382-10/17- USŁUGI POLIGRAFICZNE NA POTRZEBY SZPITALA.0,02%.184
.SPSNPCH-DOE-382-11/17 - Sukcesywna dostawa sprzętu, środków czystości i higieny osobistej oraz profesjonalnych preparatów do sprzątania.0,03%.219
.Terapeuta zajęciowy - Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny0,05%.341
.SPSNPCH-OZE-2301-02/17-PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIERŻAWA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO W MIĘDZYRZECZU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 109/320,02%.141
.SPSNPCH-DAR-4310-04/17 - KONKURS OFERT W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUNA PACJENTA W CAŁODOBOWYM ODDZIALE PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIE0,02%.130
.DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ART. HIGIENICZNYCH. - SPSNPCH-DOE-382-12-170,05%.345
.DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA-SPSNPCH-DOE-382-13/170,05%.401
.SPSNPCH-DOE-382-14/17-Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 50,03%.248
.SPSNPCH-DOE-382-15/17-KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD TECHNICZNY BUDYNKÓW0,02%.178
.SPSNPCH-DOE-382-16/17 - Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 w ramach zadania : Modernizacja Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 5 – etap I0,03%.208
.Konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu0,01%.77
.Konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu0,04%.275
.SPSNPCH-DOE-382-17/17-DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU- POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY SZPITALNE0,01%.113
.SPSNPCH-DAR-4310-05/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług0,03%.213
.SPSNPCH-DOE-382-18/17-DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU- SPRZĘT MEDYCZNY RÓŻNY0,01%.104
.REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PONIŻEJ 30 000 EURO NETTO0,04%.289
.REGULAMIN ZAMÓWIEŃ POWYŻEJ 30 000 EURO NETTO0,05%.341
.SPSNPCH-DOE-382-19/17-USŁUGA PRZYGOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW0,04%.306
. „Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyr0,02%.156
.SPSNPCH-DAR-4310-06/17 - Świadczenie usług w zakresie Dyżurów Pielęgniarskich w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu0,02%.144
.SPSNPCH-DAR-4310-07/17 - Konkurs na zawarcie umów kontraktowych na świadczenie usług w zakresie DYŻURÓW PIELĘGNIARSKICH w SPSNPCh w Międzyrzeczu0,01%.75
.SPSNPCH-DAR-4310-08/17 - Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie DYŻUROW PłELĘGNLARSKICH w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.93
.PSNPCH-DAR-4310-09/17 - Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.69
.SPSNPCH-DOE-382-21/17-USŁUGA PRZYGOTOWANIA I DOWOŻENIA POSIŁKÓW0,04%.277
.SPSNPCH-DAR-4310-10/17 - Konkurs ofert w sprawie zawarcia umów kontraktowych na świadczenie usług w zakresie DYŻURÓW PIELĘGNIARSKICH w SPSNPCH w Mcz0,01%.87
.SPSNPCH-OZE-2301-03/17 - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZENIA, ZLOKALIZOWANEGO W MIĘDZYRZECZU PRZY ul.POZNAŃSKIEJ 103 O POWIERZCHNI 8,44m2 (dz.34/153)0,01%.76
.SPSNPCH-DAR-4310-11/17 - KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYKONYWANYCH PRZEZ LEKARZY W RAMACH UMOWY KONTRAKTOWEJ W SPSNPCH w MIĘDZYRZECZU0,03%.255
.SPSNPCH-DAR-4310-12/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego i pielęgniarza o specjalizacji ratunkowej w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,02%.114
.SPSNPCH-DAR-4310-13/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w PSSM w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,02%.163
.SPSNPCH-DAR-4310-15/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.105
.SPSNPCH-DAR-4310-14/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.84
.SPSNPCH-DAR-4310-16/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,02%.114
.SPSNPCH-OZE-2301-04/2017 - PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH O POW. 22 M2, ZLOKALIZOWANYCH W MIĘDZYRZECZU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 109 BUDYNEK 11 (DZ. 34/144)0,01%.92
.SPSNPCH-DAR-4310-17/17 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu zajęć logope0,01%.99
.SPSNPCH-DOE-382-02/18-DOSTAWA LEKÓW, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH0,07%.531
.SPSNPCH-DOE-382-03/18-Sukcesywna dostawa dla potrzeb Szpitala artykułów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek0,02%.154
.SPSNPCH-DAR-4310-01/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.94
.SPSNPCH-DAR-4310-02/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,02%.129
.SPSNPCH-DAR-4310-03/18 - konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,02%.130
.SPSNPCH-DOE-382-05/18-USŁUGI PRALNICZE DLA POTRZEB SZPITALA0,02%.117
.PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018r. z dnia 31-01-2018 r.0,03%.258
.SPSNPCH-DAR-4310-04/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży0,01%.81
.SPSNPCH-DAR-4310-05/18 - konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w SPSNPCH w M-czu0,01%.90
.SPSNPCH-DAR-4310-07/18 - konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w SPSNPCH w M-czu0,01%.107
.SPSNPCH-DAR-4310-06/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w zakresie neurologii w SPSNPCH w M-czu0,01%.69
.Pliki z wykazami kontroli0,03%.231
.Ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. organizacyjno-eksploatacyjnych0,01%.71
.SPSNPCH-DAR-4310-08/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w zakresie dermatologii w SPSNPCH w M-czu0,01%.57
.SPSNPCH-DAR-4310-09/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej w Całodobowym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w SPSNPCH w0,01%.69
.SPSNPCH-DOE-382-07/18- Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 w ramach zadania :„Modernizacja pomieszczeń Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 celem dostosowan0,04%.294
.DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA-SPSNPCH-DOE-382-13/170,01%.70
.DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA-SPSNPCH-DOE-382-13/170,01%.68
.SPSNPCH-DAR-4310-10/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w M-czu0,01%.77
.SPSNPCH-DOE-382-08/18-INFORMACJA O WYNIKU -OBSŁUGA PRAWNA SZPITALA0,01%.69
.Testowa0,01%.71
.Testowa 220,01%.72
.SPSNPCH-DAR-4310-11/18 - Konkurs ofert na kierowaniem oddziałem szpitalnym w SPSNPCH w M-czu0,03%.204
.SPSNPCH-DOE-382-09/18- Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 w0,04%.322
.SPSNPCH-DAR-4310-12/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w Całodobowym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej0,01%.86
.SPSNPCH-DAR-4310-14/18 - konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w M-czu0,01%.77
.SPSNPCH-DAR-4310-13/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży0,01%.72
.SPSNPCH-DAR-4310-14/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług świadczonych przez fizjoterapeutę w Pracowni Fizjoterapii w SPSNPCH w M-czu0,01%.53
.SPSNPCH-DOE-382-10/18- Przebudowa budynku Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 w ramach zadania :„Modernizacja pomieszczeń Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego nr 5 celem dostosowania o0,02%.181
.SPSNPCH-DOE-382-11/18-USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH0,01%.94
.SPSNPCH-DOE-382-12/18- USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH0,01%.83
.SPSNPCH-DAR-4310-16/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w M-czu0,01%.52
.SPSNPCH-DAR-4310-17/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w M-czu0,01%.66
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,01%.74
.SPSNPCH-DOE-382-13/18- USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,02%.120
.Specjalista, inspektor ds. płac 1100-80.20180,01%.58
.SPSNPCH-DAR-4310-19/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w zakresie dermatologii w SPSNPCH w M-czu0,01%.58
.Ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.pdf0,02%.152
.SPSNPCH-DOE-382-16/18 - USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA POTRZEB SZPITALA0,02%.119
.SPSNPCH-DAR-4310-20/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w M-czu0,01%.75
.SPSNPCH-DAR-4310-21/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży0,01%.63
.Ogłoszenie dotyczące konkursu na stanowisko zastepcy dyrektora ds. organizacyjno-eksploatacyjnych0,02%.181
.SPSNPCH-DAR-4310-22/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeńzdrowotnych wykonywanych przez lekarza specjalistę neurologa w Całodobowym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Poradni Neurologi0,01%.49
.SPSNPCH-DAR-4310-23/18 - Konkurs ofert na na kierowanie Całodobowym Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu -0,01%.52
.SPSNPCH-DAR-4310-24/18 - Konkurs ofert n na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu - SPSNPCH-DAR-4310-24/180,01%.64
.SPSNPCH-DOE-382-17/18 - USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,00%.4
.SPSNPCH-DOE-382-17/18 - USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,01%.39
.SPSNPCH-DOE-381-18/18 - DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,01%.47
.Fizjoterapeuta 1100-510,01%.107
.SPSNPCH-DOE-382-17/18- USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH0,01%.82
.SPSNPCH-DOE-382-18/18-Sukcesywna dostawa sprzętu, środków czystości i higieny osobistej oraz profesjonalnych preparatów do sprzątania0,02%.120
.SPSNPCH-DOE-382-19/18-SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH0,01%.80
.SPSNPCH-DAR-4310-25/18-Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza specjalistę neurologa w Całodobowym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Poradni Neurologic0,01%.68
.SPSNPCH-DAR-4310-26/18-Konkurs ofert na kierowanie Całodobowym Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu0,01%.61
.SPSNPCH-DOE-382-03/18-Sukcesywna dostawa dla potrzeb Szpitala artykułów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek0,01%.42
.SPSNPCH-DOE-382-03/18-Sukcesywna dostawa dla potrzeb Szpitala artykułów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek0,01%.40
.SPSNPCH-DOE-382-20/18-Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody oraz systemu zaopatrzenia w wodę z wodociągu miejskiego wraz z zagospodarowaniem wód popłucznych ze SUW0,02%.136
.Fizjoterapeuta 1100-540,01%.96
.SPSNPCH-DOE-382-21/18 - DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA0,02%.173
.SPSNPCH-DOE-382-22/18 - WYKONANIE ROCZNEGO PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW SZPITALNYCH0,02%.122
.SPSNPCH-DAR-4310-27/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.48
.SPSNPCH-DAR-4310-28/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międ0,01%.52
.SPSNPCH-DOE-382-23/18 - Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z podestem wejściowym przy Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym nr 50,01%.113
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.31
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.29
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.28
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.28
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.28
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.28
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.27
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.27
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.27
.SPSNPCH-DAR-4310-18/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opiekuna pacjenta w całodobowym oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży0,00%.27
.SPSNPCH-DOE-382-24/18 - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM WEWNĘTRZNYCH DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH0,01%.104
.SPSNPCH-DOE-382-25/18-DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB SZPITALA0,03%.204
.SPSNPCH-DAR-4310-07/18 - konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w SPSNPCH w M-czu0,00%.16
.SPSNPCH-DAR-4310-07/18 - konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w SPSNPCH w M-czu0,00%.14
.SPSNPCH-DAR-4310-07/18 - konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w SPSNPCH w M-czu0,00%.13
.SPSNPCH-DOE-382-26/18- „Wymiana wykładzin podłogowych w pawilonach szpitalnych nr 1 i 2 SP Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu”0,03%.232
.SPSNPCH-DAR-4310-29/18-Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji w zakresie chirurgii ogólnej na rzecz pacjentów SPSNPCH w Międzyrzeczu0,00%.29
.SPSNPCH-DAR-4310-30/18-Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - wykonywanie usług lekarskich w zakresie opisywania badań EEG w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.41
.SPSNPCH-DAR-4310-31/18- Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych -udzielanie świadczeń0,01%.53
.SPSNPCH-DAR-4310-32/18Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w Mię0,01%.71
.SPSNPCH-DAR-4310-32/18-Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w SPSNPCH w Mi0,00%.1
.IOD0,01%.80
.Klauzule informacyjne0,01%.82
.SPSNPCH-DOE-382-27/18-DOSTAWA MATERIAŁÓW MALARSKICH, BUDOWLANYCH I METALOWYCH0,01%.58
.Konkurs na stanowisko - Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa0,01%.52
.SPSNPCH-DK-1101-2A/18 - Konkurs ofert na stanowisko - Zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa0,02%.124
.SPSNPCH-DAR-4310-33/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktowych dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.38
.SPSNPCH-DAR-4310-35/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna medycznego w SPSNPCH w Międzyrzecz0,01%.38
.SPSNPCH-DAR-4310-34/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy zlecenia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,00%.26
.SPSNPCH-DOE-382-28/18-Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru SAP wraz z centralą CSP0,00%.24
.SPSNPCH-DOE-382-29/18-„„Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby SP Szpitala dla Nerwowo i0,01%.41
.SPSNPCH-DAR-4310-37/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktowych dyżurów lekarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.56
.SPSNPCH-DAR-4310-36/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktowych dyżurów lekarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,01%.57
.SPSNPCH-DAR-4310-38/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów SPSNPCH w Międzyrzeczu0,00%.18
.SPSNPCH-DAR-4310-39/18 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktowych dyżurów lekarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu0,00%.23
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 72809